Кои сме ние, розенкройцерите?

Международната школа на Златния Розенкройц

Универсалното учение

Има една Истина, но всеки човек действа според своята собствена истина.
Има една Любов, но всеки човек я изразява по свой начин.
Има една Мъдрост, но всеки човек има свое разбиране за нея.
Обръщаме се към всички, които имат интерес към духовното, които копнеят точно за тази Истина, тази Любов и тази Мъдрост. В нашия копнеж, в нашата устременост, ние сме едно. Това е универсалният елемент, който прави от човечеството едно цяло. Всички ние сме пилигрими по пътя на освобождението. Всички споделяме копнежа си да бъдем освободени от робското състояние, в което се намираме. Свобода, да, свобода!

Като ученици на Международната школа на Златния Розенкройц, вярваме че съществува едно Универсално учение. Въпреки че можем да говорим и да пишем за него, същността на Универсалното учение е Сила, Светлина и Любов. Това Учение е вечно и неунищожимо, то е вездесъщо и чака да бъде опознато от човечеството. То ни зове, приканва ни да отворим сърцата и душите си за една сила, която ще ни преобрази. Ние наричаме това преобразяване „трансфигурация”. Чрез процеса на трансфигурация първоначалното паднало човешко същество се завръща към първоначалната си слава като триединство от Дух, Душа и Тяло.

Процесът на трансфигурация може да реши всички проблеми на човечеството: болести, глад, страх, войни… Защо? Защото душата на трансфигуриралото човешко същество е вечна, тя е превъзмогнала смъртта и вече няма нужда да се преражда на земята. Възстановеният в своята цялост човек вече не е роб на материята: той е свободен и се развива в хармония с Божествените закони на вселената!

Международната школа на Златния Розенкройц

Една от задачите на Школата на Златния Розенкройц е да информира всички „търсачи”, всички хора, които копнеят да се завърнат у Дома, за този път на освобождение. И след това, ако някой реши, че действително желае да върви по този път, Школата ще му предостави всичко необходимо, за да може на практика да върви в живота си този освобождаващ път. Ако погледнем от физическа гледна точка, ще видим: сгради, книги, служби, конференции и всякакви срещи, по време на които учениците обменят информация и се подкрепят взаимно. Но истинската сила на Школата не е на материално ниво: истинската мистерия се намира в силовото поле.

Повече информация за Школата можете да намерите на уебсайта и на фейсбук страницата ни:
www.lectorium-rosicrucianum.bg
www.facebook.com/LectoriumRosicrucianum.bg

Силовото поле

Силовото поле прави възможно осъществяването на теорията на практика, воденето на освобождаващ живот! Всяко силово поле е магнитно поле: поле, което излъчва определен вид енергия, съгласно вибрационното си ниво. Като природно родени хора, ние живеем в силовото поле на нашата планета, дишаме и асимилираме етерните и астралните сили на Земята. Затова можем да разберем, че Земята е наша майка, но също и наш затвор. Ако желаем да се освободим от винаги променящите се материални обстоятелства, трябва да асимилираме други, по-висши излъчвания.

Основателите на Школата на Златния Розенкройц – Ян ван Райкенборг и Катароза де Петри, бяха свързани с по-висшата реалност, със Света на живите души. Те асимилираха тези по-висши сили и ги разпростряха около себе си и своите ученици. По този начин започна да се развива едно силово поле от неземен вид. Групата и нейните водачи работиха в продължение на много години за развитието, подобряването и пречистването на това силово поле. Когато вибрационното ниво достигна определен критерий, това силово поле бе свързано със силовите полета на предшестващите ни гностични братства. Всички гностични братства, като есеите, манихеите, богомилите, катарите, розенкройцерите от XVII век, притежаваха силови полета, които продължават да съществуват. Всички тези силови полета формират едно могъщо тяло, Универсална верига от неземни сили, от сили от свръхприродата. Затова наричаме Школата на Златния Розенкройц също и “младото гностично братство”: тя е най-младият член на това голямо семейство!

Сега разбираме, че силовото поле на Школата се поддържа отдолу – от учениците, и отгоре – от йерархия от напреднали същества, работещи за освобождението на човечеството. Силовото поле дава на човек силата и светлината (т.е. възможността и разбирането), с помощта на които да напредва по Пътя на освобождението.

Школата на Златния Розенкройц концентрира това силово поле в своите храмове. Храмът е работно поле, фокусна точка на освобождаващите сили от свръхприродата. В храма асимилираме съвсем директно силите, необходими за трансформацията, за възраждането на нашата душа, т.е. за трансфигурацията.