Проект за изграждане на Балкански Конферентен Център - галерия

Галерия на проекта

1 / 30
2 / 30
3 / 30
4 / 30
5 / 30
6 / 30
7 / 30
8 / 30
9 / 30
10 / 30
11 / 30
12 / 30
13 / 30
14 / 30
15 / 30
16 / 30
17 / 30
18 / 30
19 / 30
20 / 30
21 / 30
22 / 30
23 / 30
24 / 30
25 / 30
26 / 30
27 / 30
28 / 30
29 / 30
30 / 30

Местоположение на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Външен изглед на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център
Интериор на Балканския Конферентен Център