Проект за изграждане на Балкански Конферентен Център

Проектът за изграждане на Балкански Конферентен Център

Конферентен център в долината на тракийските царе

Ние, българските ученици на Международната школа на Златния Розенкройц, желаем да построим конферентен център с Храм в центъра на България, в Долината на тракийските царе. За тази цел сме закупили там парцел - край село Красново, на около 50 км от гр. Пловдив.

Ние знаем, че България има богато духовно наследство. Три импулса на Универсалното учение са излъчени от тези земи: мистериите на Орфей и Дионисиевата религия по време на Тракийската империя, движението на богомилите през Средновековието, и Бялото братство на Учителя Петър Дънов в наше време.

Четвъртият импулс

Това богато духовно минало, в комбинация с настоящите атмосферни условия на Ерата на Водолея, предоставя могъща основа за нов импулс на Универсалното учение. Великият „Закон на Светлината” гласи: там, където Светлината някога е светила, ще свети отново! Ние вярваме, че е дошло времето за четвъртия импулс! Числото четири се свързва както с квадрата, така и с кръста. Квадратът символизира осъществяването, строежа, възкресяването на вътрешния храм, или казано на мистериен език: въплъщаването на Словото. Символът на кръста говори за същото: вертикалното Христово излъчване се свързва със и трансформира хоризонталната, материалната жизнена сфера.

Свещеното изкуство на храмовия строеж

Розенкройцерите винаги са практикували свещеното изкуство на храмовия строеж. Те строят външни храмове, за да улеснят процеса на възкресение на вътрешния храм, осъзнавайки думите на Христос: „Съборете този храм и аз ще го издигна за три дни.” В този новоиздигнат Храм Бог се среща със своя служител. Тук заветът между Бог и човек бива подновен. Още по времето на Орфей този завет бива символично описан върху плочица, поставена в саркофаг (артефакт).

Както много други, Орфей е проправил пътя за пълното осъществяване на вътрешното християнство – това правим и ние, като съвременни строители на храма!

Ерата на Водолея

Човечеството навлезе в Ерата на Водолея. Този период се свързва с развитието на съзнанието (т.е. ставаме все по-съзнателни), с дематериализация, прозрачност, отвореност, равенство и братство. Атмосферата, в която живеем става по-огнена, човечеството трябва да се научи да работи с петия етер, огнения етер. Вибрацията на атомите нараства и старите кристализирали структури се разпадат.

Ключовият въпрос сега е: какво ново ще се появи, когато старите форми изчезнат? Така разбираме, че живеем в критичен момент от развитието на човечеството.

Вярваме, че всички хора с духовна ориентация трябва да се подкрепят взаимно в тези решителни времена. По този начин можем да формираме група, разполагаща с достатъчно сили да информира, подпомага и подготви останалата част от човечеството. Ние, учениците на Школата на Златния Розенкройц, поемаме своята отговорност в този процес. Затова искаме да построим един могъщ конферентен център в Долината на тракийските царе. Искаме да предложим на хората място, където да могат да работят за трансформацията на душата си, да възкресят вътрешния си храм. Това е новото тяло, необходимо в новата ера! Едновременно с това, конферентният център ще излъчва със сила нашето освобождаващо послание в атмосферата: за да се пробудят онези, които все още спят!